Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γρηγόρης Παπαχρήστος
Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Μανωλόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Σαμαλής
Ταμίας: Πλάτων Τασχουνίδης
Μέλος: Νίκος Λακασάς
Μέλος: Πιπίτσα Μακρίδου – Παρτσαλίδου
Μέλος: Χάιδω Παπαχατζή
Μέλος: Νικόλαος Πασχαλούδης
Μέλος: Περικλής Χατζηγιάννης

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου ορίστηκαν οι νέες επιτροπές που θα χειριστούν και θα επεξεργαστούν τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ολύμπου.

Διατελέσαντα Διοικητικά Συμβούλια

2018 – 10/2019
Πρόεδρος: Γρηγόρης Παπαχρήστος
Αντιπρόεδρος: Νίκος Πασχαλούδης
Γενικός Γραμματέας: Οδυσσέας Μανωλόπουλος
Ταμίας: Ζαφείρω Κουσιοπούλου
Μέλος: Χάιδω Παπαχατζή
Μέλος: Πλάτων Τασχουνίδης
Μέλος: Γιώργος Σαμαλής
Μέλος: Περικλής Χατζηγιάννης
Μέλος: Νίκος Λακασάς