Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον για τον ΟΡ.ΦΕ.Ο

Η αίτηση σας θεωρείτε ολοκληρωμένη εφόσον κάνετε την κατάθεση των 50€ (30€ μερίδα και 20€ ετήσια τρέχουσα συνδρομή) στην τράπεζα Πειραιώς στο αριθμός λογαριασμού  GR7701722540005254061742832 και μας ενημερώστε με email για την κατάθεση. Παρακαλούμε για εμβάσματα από άλλες τράπεζες όπως προσθέσετε 2€ καθότι παρακρατούνται διατραπεζικά έξοδα. Η απόδειξη της τράπεζας αποτελεί και αποδεικτικό πληρωμής στον ΟΡ.ΦΕ.Ο.

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την εγγραφή μου ως νέο μέλος του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου.