28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 ΚΑΤΕΡΙΝΗ  Τ.Κ. 60132
Τηλ.: 23510 76041
info@festivalolympou.gr