Ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου, έχει μια πορεία 50 χρονών. Μια μακρόχρονη πορεία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου προσφέροντας ενεργά, και εκπαιδεύοντας με υψηλής πολιτιστικής αξίας προϊόντα, την τοπική κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης. Θέτρο, Μουσική, Χορός, Λόγος.

Η Γιανκέα, το φυτό που φύεται μόνο στον Όλυμπο, και είναι μοναδικό στον κόσμο είναι το ιδανικό στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποτυπώσει την αξία του Οργανισμού. *Ομορφιά αισθήσεων, *Μοναδικότητα, *Μακροβιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Γιαγκέα (εξωτερικοί σύνδεσμοι)
greekflora.gr
floraolympus
botanologia.gr